W dniu 02.04.2014 r. w Centrum Konferencyjnym RODOS w Jaczowie, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca VIII Edycję Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich. Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, realizowała już II edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych z obszaru Wzgórz Dalkowskich na realizację inicjatyw społecznych dla dobra społecznego.

Jednym z głównych punktów programu było rozstrzygnięcie lokalnej edycji konkursu “Opowiedz 2013”, który był adresowany do realizatorów dofinansowanych projektów. Konkurs “Opowiedz 2013” miał na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodka Działaj Lokalnie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu Działaj Lokalnie, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

Nagrodzone zostały trzy filmy, wśród których znalazła się prezentacja promująca projekt budowy boiska do piłki siatkowej w Czciradzu.

Miejsce III oraz nagrodę pieniężną 400zł otrzymała grupa nieformalna Czciradzanie reprezentowana przez Piotra Malczyka.

Nagrodę wręczył Pan Piotr Maciąg przedstawiciel Miasta i Gminy Kożuchów.

Nagroda zostanie przeznaczona na zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania 26 kwietnia br. warsztatów plastycznych dla dzieci, związanych z obchodami Świąt 1 Maja, Dnia Flagi oraz 3 Maja