Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego z września 2013 r., przy świetlicy wiejskiej zostanie doposażony plac zabaw.

Prace zostaną wykonane w najbliższym czasie. Inwestycja zostanie wykonana dzięki wkładowi własnemu z Funduszu Sołeckiego oraz z dofinansowania , jakie otrzymała Gmina z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.