Program Aktywności Lokalnej napisała grupa mieszkańców Czciradza pod przewodnictwem Piotra Malczyka.
W ramach projektu grupa 5 wolontariuszy (mieszkańców naszej miejscowości), w wieku 16-25 lat będzie wykonywała prace na rzecz dobra wspólnego.

Wśród zadań przewidziano następujące prace:

Sprzątanie terenu boiska piłkarskiego, uprzątnięcie trawy po uprzednim jej skoszeniu.
Pielęgnacja terenu boiska do piłki siatkowej plażowej, grabienie piasku, usunięcie chwastów itp.
Sprzątanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, zamiatanie, pielenie chwastów, grabienie trawników
Porządkowanie wnętrza świetlicy wiejskiej: mycie okien, podłóg, sprzątanie zaplecza oraz łazienek
Pomoc przy organizacji spotkań integracyjnych takich jak święto flagi, festyn rodzinny itp.

Program aktywności lokalnej powstał w ramach realizacji projekt pn. Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej czyli polsko szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych , Współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej