UMOWA PODPISANA !!!
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu pn.

” Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”

Umowę z ramienia Przedsiębiorstwa Usług komunalnych USKOM Sp. z o.o., podpisał Prezes Zarządu Pan Marcin Szczęsny oraz Członek Zarządu Pani Katarzyna Getz, WFOŚiG reprezentowała Prezes Zarządu Pani Alicja Makarska.

Wartość projektu opiewa na kwotę 18 006 787,00 PLN , natomiast kwota dofinansowania wynosi 8 571 466,64 PLN.

Projekt obejmuję:
Remont wieży ciśnień przy ul. Szprotawskiej w Kożuchowie
Remont oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym
Remont Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czciradz
Remont przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie

Więcej o projekcie w zakładce Unia Europejska na stronie Uskom.eu (kliknij)