W sobotę 21.02.2015 r. w świetlicy wiejskiej odbyły się wybory na Sołtysa naszej miejscowości. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami na stanowisko kandydowały dwie osoby, urzędujący Sołtys Wojciech Kasprzak oraz pretendujący do stanowiska Adam Tracz. Stosunkiem głosów 98 do 22 wygrał Wojciech Kasprzak. Wybrano także Radę Sołecką, w skład której weszli: Irena Winnik, Mirosław Kozioł, Henryk Kozieł oraz Piotr Malczyk.