Stowarzyszenie CYRUSIK dostało dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki, dla zadania pn.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie cyklicznych zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa Czciradz i Gminy Kożuchów

Kwota dofinansowania to 2500 zł. W ramach zadania przewidziano cykliczne zajęcia pod okiem instruktora z aerobiku, zumby oraz nordic walking. Wszystkie zajęcia dla chętnych uczestników będą bezpłatne.