Stowarzyszenie CYRUSIK informuję o rozpoczęciu zajęć sportowych organizowanych z dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki, dla zadania pn.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie cyklicznych zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa Czciradz i Gminy Kożuchów.

 

Rozpoczęcie zajęć:

Aerobik:

29.04.2015r (środa), godzina 19:00 świetlica wiejska w Czciradzu

W programie: ćwiczenia ogólnorozwojowe

Strój i obuwie sportowe.  Dodatkowo prosimy zabrać ciepłe skarpety do ćwiczeń bez butów.

Nordick Walking:

06.05.2015r. (środa,) godzina 19:00 świetlica wiejska w Czciradzu

W programie zajęć: omówienie sposób doboru kijów,  nauka techniki chodzenia, rozgrzewka.

Prosimy wziąć ze sobą swoje kijki.

Zumba:

08.05.2015r. (piątek), godzina 19:00 świetlica wiejska w Czciradzu

 Wszystkie zajęcia dla chętnych uczestników będą bezpłatne.