W dniu 22.05.2015 r., w siedzibie Spółki USKOM podpisano umowę na realizację zadań pn.
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czciradz gmina Kożuchów,
2. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie.
Umowę ze strony Spółki podpisała Pani Katarzyna Getz Członek Zarządu oraz Pani Agnieszka Kłopotek Prokurent, Wykonawcę reprezentował właściciel Pan Henryk Sochacki. Wartość kontraktu to 1 364 441,41 brutto. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30.10.2015 r. Jest to kolejna inwestycja w ramach projektu: “Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”

img_356