Zgodnie z podpisaną umową rozpoczęto prace, które obejmują budowę kanalizacji sanitarnej
w Czciradzu, oraz modernizację przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie
Kontrakt zakłada budowę około 4 kilometrów sieci wraz z nową przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym a także modernizację przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej
w Kożuchowie. Wartość prac według oferty wykonawcy wynosi 1 109 301,96. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 30.10.2015 r.