Opublikowano wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Kożuchów w roku 2015 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki. Poniżej tabela z kwotami przyznanego dofinansowania.

Document-page-001