FERIE-page-001

Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach. Możliwość zapisania na zajęcia  dzieci poniżej 7 roku życia pod warunkiem sprawowania nad nim opieki podczas warsztatów przez pełnoletniego opiekuna! Zapisy dzieci wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna w pierwszym dniu turnusu. Poniżej do pobrania.

Zgoda opiekuna na uczestniczenie w zajęciach