Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Kożuchowa z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich Gminy Kożuchów, zmianie ulegają stawki za wynajem naszej świetlicy.

Zgodnie z nowym cennikiem opłata za 1 dzień kalendarzowy wynajmu świetlicy wiejskiej wynosi 180 złotych, opłata za godzinę wynajmu wynosi 36 złotych. W opłatach skalkulowano koszty opłat za ogrzewanie wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, wodę oraz energię elektryczną.

Szczegóły zawarte są w zarządzeniu do pobrania poniżej. 

Zarzadzenie Burmistrza Kożuchowa