W dniu 15.02.2015 r. w świetlicy wiejskiej naszej miejscowości zorganizowano wybory Sołtysa. Jedynym zgłoszonym kandydatem był Piotr Malczyk, który stosunkiem głosów 67 za 11 przeciw, został nowym Sołtysem naszej wsi. W głosowaniu oddano 2 głosy nieważne.