Bardzo miło jest nam poinformować Państwa, iż Stowarzyszenie CYRUSIK otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta Kożuchów, i jest w trakcie zawarcia umowy na realizację zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie cyklicznych zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa Czciradz i Gminy Kożuchów”.

W ramach zadania zorganizowane zostaną zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkujących miejscowość Czciradz lub Gminę Kożuchów.

Zajęcia są bezpłatne, będą odbywać się w świetlicy wiejskiej w Czciradzu wg poniżej zamieszczonego harmonogramu. Szczegółowe informacje i daty rozpoczęcia zajęć zamieszczana będą sukcesywnie na tablicach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej: www.czciradz .com.pl

plakat-informacja-page-002

Designed by Freepik