Wystartowały zajęcia w ramach zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie cyklicznych zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa Czciradz i Gminy Kożuchów”. Na początek są to zajęcia taneczne dla dzieci. Zapraszamy w czwartki o godzinie 15.30.