W zakładce nasze sprawy pojawiły się nowe pisma między innymi:

Odpowiedź od ZDW w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej numer 283 z drogą powiatową.

Odpowiedź ZDW w sprawie skrzyżowania z drogą ANR

Pismo w sprawie wyczyszczenia chodników przy drodze wojewódzkiej numer 283

Odpowiedź na pismo ZDW w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej numer 283 z drogą powiatową.

Na tą chwilę pisma z ZDW nie gwarantują podjęcia działań we wskazanych zakresach wszystkie sprawy pozostają ze statusem w toku.