W zakładce nasze sprawy zaktualizowano wpisy związane z różnego rodzaju wnioskami. Dodano odpowiedzi z ZDW dotycząca petycji związanej z budową chodnika, dodano odpowiedź dotyczącą skrzyżowania dróg w kierunku Solnik, zawarto odpowiedź dotyczącą postawienia lustra przy posesji numer 5.  W zakresie petycji oraz skrzyżowania odpowiedzi są negatywne, w zakresie lustra to nie leży to w kompetencji ZDW. Wniosek w zakresie zadysponowania Straży Miejskiej przy porannym szczycie komunikacyjnym uzyskał odpowiedź negatywną ze względu na zbyt słabe zasoby kadrowe. Szczegóły w poszczególnych wierszach.

Szczegóły na stronie Nasze Sprawy