Miło nam poinformować, iż zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Kożuchowa z dnia 27.02.2017 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzanie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej sportu i turystyki, stowarzyszenie CYRUSIK uzyskało dofinansowanie. Środki jakie zostały przyznane to 3000,00 zł, zostaną przeznaczone na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży, które odbywać się będą przy świetlicy wiejskiej. Wartość całego projektu razem z wkładem własnym, który w dużym stopniu stanowi praca członków stowarzyszenia, (prowadzona  w formie wolontariatu) to 6050,00 zł.