W nawiązaniu do wcześniejszego wniosku, trwa procedura przejęcia działki od Agencji Nieruchomości Rolnych na, której jest zlokalizowana droga gruntowa. Po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w przygotowaniu jest akt notarialny, który usankcjonuje cały proces. Po zakończeniu procedury droga stanie się drogą gminną, co pozwoli na włączenie jej w harmonogram bieżącego utrzymania jak i stworzy możliwość o wnioskowanie jej kompleksowego remontu. Jest to bardzo ważne dla naszych mieszkańców gdyż jest to droga dojazdowa do ich posesji. Poniżej korespondencja związana ze sprawą.