Burmistrz Kożuchowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania statutu sołectwom.

W związku z opublikowanym projektem nowego statutu naszego sołectwa proszę o konstruktywne uwagi w tym zakresie. Po otrzymaniu uwag zgłoszę je na odpowiednim formularzu do naszego Urzędu. Ja osobiście mam dwie uwagi związane z przeprowadzaniem zebrań wiejskich w zakresie braku określenia, iż lista obecności na takim zebraniu powinna być tożsama z listą otrzymaną w tym zakresie z Urzędu (chodzi o potwierdzenia prawa uczestniczenia w zebraniu). Druga moja uwaga dotyczy sporządzania sprawozdania przez Sołtysa ( w statucie brak jest szczegółów np. określających ramy takiego sprawozdania, oraz częstotliwość jego składania). Proszę o uwagi pod adresem piotrmalczyk@o2.pl lub pod telefonem 693-299-755.  Na uwagi oczekuję do dnia 25.01.2018 r.

Poniżej projekt statutu

Projekt statutu sołectwa Czciradz

Ogłoszenie konsultacje