Krajobraz
Miejscowość położona jest na Wzgórzach Dalkowskich, w paśmie Kocich Gór. Wzniesienia otaczające wieś dochodzą do wysokości 180 m.n.p.m. i są częściowo zalesione. Pozostałe tereny to grunty orne od 2 do 5 klasy. Przeważają gleby brunatne. Stoki wzniesień są nachylone w kierunku południowym i południowo – wschodnim o dużym nasłonecznieniu. Od południowego – wschodu teren obniża się w kierunku Obniżenia Nowosolskiego.

Klimat
Klimat cechuje duże nasłonecznienie, łagodne i krótkie zimy, małe opady deszczu i śniegu, częste susze powodujące niedobór wody. Średnia temperatura roczna jest wyższa w stosunku do średniej krajowej (+8,2oC). Przeważają wiatry zachodnie. Występują duże wpływy klimatu zwrotnikowego, polarno – kontynentalnego i polarno – morskiego.

Roślinność
Wieś otaczają lasy lecz blisko samej miejscowości jest ich niewiele. Obfitują one w grzyby, jagody i konwalie. Dominujące gatunki drzew to dęby, kasztanowce, klony, orzechy włoskie, świerki, jesiony, olchy, wierzby, brzozy, sosny, lipy i inne gatunki charakterystyczne dla l asów mieszanych oraz gatunki sprowadzone z innych stref roślinnych – morwy, platany. Krzewy to leszczyna, jaśmin, czeremcha.Cenne przyrodniczo obiekty występują w dworskim parku położonym we wschodniej części wsi. Jest to drzewostan będący pozostałością po osiemnastowiecznym parku. Wiele spośród tych drzew to pomniki przyrody. dęby, platany, topole, klony. Występują tu także sprowadzone gatunki drzew takich jak kasztan jadalny.
Zabytki przyrody:
6 DĘBÓW SZYPUŁKOWYCH – wiek około 300-350 lat.
PLATAN KLONOLISTNY – wiek około 200 lat,
3 TOPOLE CZARNE – wiek około 150 lat.
DĄB SZYPUŁKOWY – wiek około 250 lat.
KLON ZWYCZAJNY – wiek około 150 lat.

Zwierzęta
W sąsiedztwie wsi często można spotkać dziki, sarny, lisy i nietoperze, które tutaj mają swoje siedliska. Brak przemysłu i tradycyjna gospodarka rolna pozwala na gniazdowanie wielu gatunkom ptaków. W Czciradzu występują sikorki (bogatka, modra, uboga), dzięcioł (czarny, duży, zielony), kos, kwiczoł, jaskółka, jerzyk, trznadel, gil, żuraw, myszołów, bocian biały, sroka, kruk (rzadki), sójka, muchołówka, wilga, skowronek polny, kuropatwa, kowalik, szpak, szczygieł, gawron, kawka, dudek, puszczyk, gołąb grzywacz, czajka, sokół pustułka.