Nasze sprawy680

 Data złożenia W sprawie Pismo Odpowiedź Status
22.11.2016 Pismo w sprawie postawienia lustra przy wyjeździe z posesji nr 5 w Czciradzu Pobierz pismo Pobierz pismo  Odpowiedź negatywna
22.11.2016

Pismo w sprawie budowy chodnika wraz z ścieżką rowerową do Kożuchowa

Pobierz pismo Pobierz pismo Odpowiedź negatywna
19.09.2016

Wnioski do budżetu 2017

Pobierz pismo Oczekiwanie na projekt budżetu 2017
19.09.2016

Pismo z prośbą o zadysponowanie Straży Miejskiej w porannym szczycie komunikacyjnym

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź  Odpowiedź negatywna
19.09.2016

Petycja w sprawie wybudowania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 283 w kierunku przystanku autobusowego.

Pobierz Pismo Pobierz odpowiedź Odpowiedź negatywna
25.08.2016

Odpowiedź do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przebudowy skrzyżowania DW 283 z DP 1041F

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Odpowiedź negatywna
25.08.2016

Wyczyszczenia chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Oczekiwanie na realizację
28.07.2016

Przebudowy infrastruktury elektrycznej w obrębie zabudowań po byłym PGR

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Sprawa w toku
25.07.2016

Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową do Solnik

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Odpowiedź niezadowalająca
25.07.2016

Remontu wjazdy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą ANR

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Sprawa w toku czekamy na reakcję ANR
15.06.2016

Wniosków do harmonogramu inwestycji na lata 2016-2019

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Złożone w Urzędzie w dniu 15.06.2016
01.06.2016

Przejęcia drogi będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych zlokalizowanej na działce 6/18

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Odpowiedź pozytywna
01.06.2016

Remontu dróg wewnętrznych i gminnych

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Oczekiwanie na odpowiedź
01.06.2016

Remontu chodników i schodów zlokalizowanych na działce 169/2

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Oczekiwanie na odpowiedź
01.06.2016

Uciążliwości dotyczącej zapachów z fermy indyków

Pobierz  pismo Pobierz odpowiedź Sprawa w toku
22.03.2016

Pismo w sprawie przejęcia działki numer 6/5 od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – sportowe

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Odpowiedź negatywna
07.03.2016 Pismo w sprawie budowy chodnika oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 283 Pobierz pismo Pobierz  odpowiedź Brak odpowiedzi
 07.03.2016

Wyczyszczenia rowu wzdłuż drogi powiatowej do Solnik

Pobierz pismo  Pobierz odpowiedź Częściowo zrealizowane
03.02.2016

 Wycinki konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu wzdłuż drogi zlokalizowanej na działce nr 145

Pobierz pismo Pobierz odpowiedź Sprawa w toku
30.09.2015

Wnioski do budżetu 2016

Pobierz pismo Żaden wniosek nie został uwzględniony w budżecie na 2016 rok Brak realizacji